Dlaczego warto

Kształcenie w KSAP zapewnia wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnej administracji, unikatowe staże zawodowe za granicą i w kraju, intensywną naukę języków obcych, a także udział w licznych konferencjach i konwersatoriach dotyczących funkcjonowania państwa.

Absolwenci KSAP otrzymują możliwość zatrudnienia w urzędach administracji publicznej na zasadach i w sposób określony w ustawie o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz.U. 2017 poz. 1411). Szkoła umożliwia im płynne wejście w struktury administracji rządowej. Absolwenci zyskują także szanse rozwoju zawodowego, wynikające z uzyskania statusu mianowanego urzędnika służby cywilnej (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.). Status ten wiąże się zarówno z uprawnieniami jak i obowiązkami, w tym także specyficznymi powinnościami, wynikającymi ze służebnej roli grupy zawodowej tworzącej Służbę Cywilną.

Ponadto, słuchacze otrzymują: stypendium, gwarantowane ubezpieczenia społeczne oraz możliwość zakwaterowania w Kolegium KSAP.

Dotychczasowi absolwenci KSAP (ponad 1200 osób od 1993 r.) pracują na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Są zatrudnieni w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz w organizacjach międzynarodowych na różnych stanowiskach, w tym również na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej. Jednak pierwsze oferty zatrudnienia mogą dotyczyć np. stanowisk specjalistycznych. Możliwość osiągnięcia wyższej pozycji zawodowej jest efektem postawy, aktywności i kompetencji absolwentów. Szkoła dobrze przygotowuje słuchaczy do służby publicznej, w tym do ubiegania się o wyższe stanowiska, lecz to, czy je w przyszłości osiągną, zależy od nich samych.

Pliki do pobrania

Wideo