Dlaczego warto

Biblioteka - Grupa słuchaczy wpatrująca się w książkę

Kształcenie w KSAP to wiedza i praktyka z zakresu nowoczesnej administracji!

Słuchacze KSAP otrzymują:

 • stypendium,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • możliwość zakwaterowania w Kolegium KSAP (okolice Pl. Bankowego w Warszawie).

Zapewniamy:

 • dostęp do najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnej administracji,
 • unikatowe staże zawodowe za granicą i w kraju,
 • intensywną naukę języków obcych,
 • udział w licznych konferencjach i konwersatoriach dotyczących funkcjonowania państwa,
 • możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych, menedżerskich i przywódczych,

Umożliwiamy:

 • znakomity początek profesjonalnej kariery w administracji publicznej,

 • zatrudnienie w urzędach administracji publicznej na zasadach i w sposób określony w ustawie o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz.U. 2017 poz. 1411).  

 • płynne wejście w struktury administracji rządowej - absolwenci zyskują szanse rozwoju zawodowego, wynikające z uzyskania statusu mianowanego urzędnika służby cywilnej (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559)). Status ten wiąże się zarówno z uprawnieniami jak i obowiązkami, w tym także specyficznymi powinnościami, wynikającymi ze służebnej roli grupy zawodowej tworzącej Służbę Cywilną.

Dotychczasowi absolwenci KSAP (ponad 1200 osób od 1993 r.) pracują na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Są zatrudnieni w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz w organizacjach międzynarodowych na różnych stanowiskach, w tym również na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej. Jednak pierwsze oferty zatrudnienia mogą dotyczyć np. stanowisk specjalistycznych. Możliwość osiągnięcia wyższej pozycji zawodowej jest efektem postawy, aktywności i kompetencji absolwentów. Szkoła dobrze przygotowuje słuchaczy do służby publicznej, w tym do ubiegania się o wyższe stanowiska, lecz to, czy je w przyszłości osiągną, zależy od nich samych.


Opis filmu "Dlaczego warto uczyć się w KSAP?"

Pliki do pobrania

Wideo