Deklaracja Dostępności

Redaktorzy i programiści starają się, by serwis Krajowej Szkoły Administracji Publicznej był dostępny dla każdego – niezależnie od sprawności czy wieku, użytego sprzętu i oprogramowania. Serwis można określić mianem dostępnego, kiedy wszyscy użytkownicy mają zapewniony nieograniczony dostęp do zrozumiałych treści przy użyciu wygodnej nawigacji.

Dostępność w serwisie KSAP

Informacje dla użytkowników serwisu ksap.gov.pl

 1. Użytkownik korzystający jedynie z klawiatury może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Wzorcowe tytuły podstron, odpowiednio sformatowane nagłówki i inne udogodnienia zastosowane pod kątem czytników ekranów tworzą warunki przyjazne osobom niewidomym.
 3. W obrębie serwisu włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie kolejnych elementów aktywnych strony, np. linka lub pola formularza. Logiczne przemieszczanie fokusa pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom w znacznym stopniu niedowidzącym czy niepełnosprawnym ruchowo.
 4. Linki, prowadzące do serwisów zewnętrznych lub innych podstron w obrębie serwisu, zawsze otwierają się w tym samym oknie. Pozwala to na kontrolowanie swojej przeglądarki.
 5. Treści zawarte na stronie pozostają czytelne także dla osób słabiej widzących, dzięki zachowaniu odpowiedniego kontrastu tekstu i tła w serwisie KSAP. Dodatkowo staramy się redagować je zrozumiale i formatować w sposób zgodny z regułami dostępności.
 6. Do grafik i zdjęć w naszym serwisie dodajemy opisy alternatywne, dzięki czemu dostęp do treści mają użytkownicy niezależnie od sprzętu czy oprogramowania, którego używają.

Podstawy prawne dostępności serwisu

Rozporządzenie Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z dn. 12.04.2012 r. wskazuje, że wszystkie serwisy publiczne mają spełniać wymogi dostępności od 06.2015 r. Dążymy do tego, aby serwis ksap.gov.pl spełniał wymagania, bazujące na specyfikacji Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. 

Szczegółowe informacje dotyczące ksap.gov.pl

 1. Język stron serwisu – w wersji polskiej i angielskiej prawidłowo określony w kodzie strony'
 2. Tytuły stron - prawidłowo wdrożone; każda strona ma własny, unikalny tytuł, utworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec;
 3. Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie;
 4. Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana;
 5. Pułapki klawiaturowe – wykluczone;
 6. Nagłówki – wdrożone prawidłowo zarówno na stronie głównej, jak i na podstronach;  umożliwiają szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści
 7. Listy – uporządkowane i nieuporządkowane - prawidłowo użyte w całym serwisie;
 8. Formularze - prawidłowo zbudowana i opisana wyszukiwarka, formularz „Propozycje czytelników” oraz formularz „Zaproponuj szkolenie” - budowane zgodnie z zasadami dostępności;
 9. Formularze (informacja o błędach) - jeśli wyszukiwarka nie odnajdzie danego wyniku w serwisie, użytkownik zostanie o tym poinformowany. Przygotowana jest strona 404;
 10. Linki - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków, brak wymuszonego otwierania w nowych oknach, wprowadzone linki blokowe;
 11. Linki graficzne - prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych;
 12. Nawigacja - spójna i logiczna w całym serwisie;
 13. Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu – w tym slider na stronie głównej -nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę;
 14. Skip links - prawidłowo wdrożone;
 15. Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna;
 16. Kontrast - wymaganie spełnione; w miarę możliwości staramy się także zapewnić alternatywę tekstową dla infografik;
 17. Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS;

Aspekt informacyjny

Dostępność serwisu jest procesem, konsekwentnie tworzonym przez programistów i redaktorów. To oni bowiem, publikując teksty, zdjęcia, filmy czy pliki, muszą zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

 • Zrozumiałość - unikamy niezrozumiałego słownictwa, staramy się redagować treści w sposób jasny i czytelny.
 • Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować nagłówki, wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Elementy graficzne – staramy się, by zdjęcia i grafiki miały wypełniony tzw. atrybut alt, prezentujący istotne informacje. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli urządzenia używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty w polskiej wersji językowej serwisu.
 • Pliki PDF itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie; jeśli jednak pliki pojawiają się, są odpowiednio opisane i oznakowane, dostępne za pomocą czytników ekranu.

Dobre praktyki

Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie oraz dobre praktyki, z których czerpiemy, przydadzą się także innym właścicielom i twórcom serwisów internetowych.

Przydatne linki

 1. Polskie tłumaczenie WCAG
 2. Serwis "Dostępne strony"
 3. Podręcznik na temat dostępności serwisów internetowych, przygotowany przez Fundację Integracja.
 4. Deklarację przygotowano na bazie ankiety dostępności zawartej w serwisie ankieta.pelnoprawni.gov.pl