19.09.2017
Programy i projekty

Zgłoś się do programu Argonauci - wyjedź do 9 grudnia 2017 r.

Od 18 września 2017 r. przyjmujemy zgłoszenia do nowego naboru w programie "Argonauci – zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej". Możliwość odbycia wizyty studyjnej do 9 grudnia 2017 r.

Realizacja projektu została przedłużona do końca roku, w związku z tym w obecnym naborze oczekujemy na Państwa zgłoszenia do 16 października 2017 r. z możliwością odbycia wizyty studyjnej do 9 grudnia 2017.

Rekrutacja do projektu Argonauci odbywa się w sposób ciągły.

Kolejny przewidziany nabór odbędzie się w terminie 17.10-08.11.2017 r.

Dobre praktyki

Celem programu jest przeniesienie najbardziej efektywnych praktyk w UE w dziedzinie organizacji, administracji, finansowania, zarządzania do polityk publicznych w Polsce. Program służy promocji i wzmacnianiu współpracy międzynarodowej oraz identyfikacji dobrych praktyk w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Wizyty studyjne

Program umożliwia uczestnikom udział w krótkich (do 10 dni), zagranicznych wizytach studyjnych lub tzw. job shadowing w partnerskich instytucjach, w celu zapoznania się z rozwiązaniami zarządczymi stosowanymi w innych krajach UE oraz ich wdrożenia w macierzystym urzędzie.

O projekcie

Projekt jest realizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zgłoszenia

Szczegółowe informacje o programie oraz formularz aplikacyjny znajdują się na stronie internetowej programu Argonauci.

http://argonauci.ksap.gov.pl/pl/

Zapraszamy!