07.09.2017
Informacje

Zawarcie umowy z UKSW

7 września 2017 r. KSAP i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podpisały porozumienie o współpracy.

Dyrektor KSAP i Rektor UKSW podpisują umowę o współpracy

Porozumienie sygnowali dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP i ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW.

Umowa dotyczy podjęcia działań na rzecz współpracy w zakresie badań naukowych, dydaktyki i innych form kształcenia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy i wszelkich technik badawczych dla dobra obu instytucji. Planowane formy współpracy to wspólne konferencje, seminaria, warsztaty, wykłady i publikacje.

Galeria zdjęć