14.03.2018
Dla słuchaczy

Wyższe stypendia dla słuchaczy KSAP

Słuchacze KSAP otrzymają wyższe stypendium. W Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Na białym tle polskie banknoty.

Dzięki zmianom przepisów i przeznaczeniu dodatkowej puli środków w ustawie budżetowej słuchacze będą otrzymywać stypendia w wysokości 3 300 zł (brutto). Do tej pory kwota stypendium wynosiła 2 400 zł (brutto). Nie była ona waloryzowana od 2006 r. 

Stypendium jest jedynym źródłem utrzymania słuchaczy KSAP. Podczas 19-miesięcznego kształcenia w Szkole mają oni zakaz podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych.

Pełna treść rozporządzenia.