12.10.2017
Informacje

Wykrywanie zmów przetargowych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia e-learningowe organizowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Trzy uśmiechnięte osoby.

System zamówień publicznych jest niezwykle istotny dla gospodarek krajów rozwiniętych, a ochrona konkurencji jest jego zasadniczym elementem – zapewnia efektywność ekonomiczną przy realizowaniu zakupów wykorzystujących środki publiczne. Nielegalne porozumienia w tym obszarze, zarówno poziome (między oferentami), jak i pionowe (między zamawiającymi a oferentami) charakteryzują się szczególną szkodliwością społeczną i gospodarczą. Powodują wzrost wydatków budżetowych i pośrednio skutkują wzrostem potrzeb fiskalnych państw.

Platforma e-learningowa

UOKiK przygotował w ramach projektu „Świadomy Zamawiający – prawo konkurencji w przetargach publicznych” dofinansowanego ze środków EFS bezpłatne szkolenia online skierowane do zamawiających. Są one dostępne na platformie e-learningowej pod adresem szkoleniazmowy.uokik.gov.pl. Materiały w przystępny sposób wyjaśniają m.in. jakie są rodzaje i formy zmów przetargowych oraz jakie mechanizmy mogą świadczyć o ich zawarciu. Przedstawiają także, jak identyfikować symptomy świadczące o istnieniu niedozwolonych porozumień.