20.06.2017
Programy i projekty

Wizyty studyjne – urzędniku wyrusz po najlepsze praktyki!

Zapraszamy do udziału w programie "Argonauci – zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej". Już wkrótce nowy nabór wniosków!

Flagi Unii Euroepjskiej na tle budynku Komisji Europejskiej

W swojej pracy w urzędzie napotkałeś problem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić? Twój wydział, departament, instytucja nie wie jak usprawnić swoją działalność by lepiej uwzględnić potrzeby obywateli? Masz kontakty z innymi urzędami za granicą i wiesz, że mają ciekawe rozwiązania organizacyjne, które mógłbyś wykorzystać w swoim miejscu pracy? Jeśli tak, to zapraszamy do udziału w programie Argonauci!

Terminy rekrutacji

Wkrótce poinformujemy o kolejnym naborze wniosków.

Co jest celem programu?

Celem programu jest identyfikacja dobrych praktyk w UE i implementowanie ich w Polsce, nabycie nowych umiejętności oraz wymiana doświadczeń w zarządzaniu administracją i sprawami publicznymi.

O projekcie

Projekt jest realizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Jakie działania przewiduje program?

Program zakłada umożliwienie uczestnikom udziału w krótkich (do 10 dni), zagranicznych wizytach studyjnych lub tzw. job shadowing w partnerskich instytucjach UE i zapoznanie się z rozwiązaniami zarządczymi stosowanymi krajach UE oraz, po powrocie z wizyty, wdrożenie ich w macierzystym urzędzie.

Szczegółowe informacje o programie oraz formularz aplikacyjny znajdują się na stronie internetowej programu Argonauci.

Bardzo dziękujemy za wszystkie złożone dotąd wnioski.

Zapraszamy!