01.12.2017
Programy i projekty

Wizyta Rady Służby Cywilnej z Armenii

Doświadczenia KSAP w zakresie opracowywania szkoleń dla administracji publicznej, w tym szkoleń dedykowanych, rekrutacja wykładowców, nabór uczestników do programów „ARGO Top Executive” i „Argonauci” wzbudziły szczególne zainteresowanie przedstawicieli Rady Służby Cywilnej Republiki Armenii.

Przedstawiciele delegacji Armenii podczas spotkania

W trakcie spotkania, 30 listopada br., delegacja, której przewodniczył Szef Rady Służby Cywilnej Armenii Manvel Badalyan zapoznała się z historią, funkcjonowaniem i działalnością Szkoły, z programem kształcenia słuchaczy stacjonarnych, z ofertą szkoleń ustawicznych, a także poznała realizowane w KSAP programy ARGO, Argonauci i Forum Zarządzania Publicznego.

Polska dzieli się swoimi doświadczeniami

Spotkanie w KSAP zostało zorganizowane w ramach dwudniowej wizyty w Polsce na zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w związku z reformą sektora publicznego w Armenii, zainicjowaną po niedawnych zmianach konstytucyjnych. Członkowie delegacji tworzą Grupę Roboczą, powołaną przez Prezydenta Republiki Armenii, w celu sprawnego wdrażania w/w reformy.

Polskie osiągnięcia z zakresu transformacji ustrojowej i reformy administracji mogą stać się wzorcem dla strony ormiańskiej, będąc jednocześnie znakomitą okazją do upowszechniania dokonań naszego kraju.

Partnerstwo Wschodnie

Wzmocnienie administracji publicznej w Armenii i w innych państwach Partnerstwa Wschodniego jest celem Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, który KSAP realizuje wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych od 2011 r.

W ramach tego programu, Krajowa Szkoła wielokrotnie gościła urzędników administracji publicznej Armenii, którzy uczestniczyli w stażach i szkoleniach mających na celu przybliżenie im różnych aspektów funkcjonowania polskiej służby cywilnej. Spotkanie stanowiło więc kontynuację kontaktów między przedstawicielami administracji obu krajów.

Więcej na temat Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Galeria zdjęć