28.01.2019
Informacje

Studium dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Zapraszamy do udziału w studium dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (IOD). Zajęcia rozpoczynają się już w lutym 2019 r.

Na stole stoi laptop. Na jego ekranie na granatowym tle żółte gwiazdki ułożone w koło. W środku koła żółta kłódka.

W programie:

  • Prawne aspekty ochrony danych osobowych, 
  • Bezpieczeństwo danych osobowych,
  • Inspektor ochrony danych,
  • Wybrane zagadnienia sektorowe,
  • Dzień z UODO.

Co nas wyróżnia:         

  • uwzględnienie specyfiki sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem problemów, które pojawiają się przy wdrożeniu RODO w administracji publicznej,
  • ścisła współpraca KSAP z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO) polegająca w szczególności na przeznaczeniu całego ostatniego dnia szkoleniowego na wskazówki dot. praktyki stosowania przepisów, prezentowane przez przedstawicieli UODO,
  • umożliwienie wymiany doświadczeń i zbudowania sieci kontaktów pomiędzy inspektorami ochrony danych w administracji publicznej,
  • program studium uwzględnia najnowsze stanowiska Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Prezesa UODO w zakresie interpretacji RODO.

Szczegóły na stronie szkolenia.