05.12.2017
Informacje

Spotkanie świąteczne w KSAP

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego dr Wojciech Federczyk oraz Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zapraszają słuchaczy, pracowników, absolwentów i przyjaciół KSAP na tradycyjne spotkanie świąteczne.

Rysunek Świętej Rodziny

Spotkanie odbędzie się 20 grudnia 2017 r. (środa), o godz. 15.00 w siedzibie Szkoły.

Okolicznościowy wykład "Pokój a pacyfizm we współczesnym nauczaniu Kościoła Katolickiego" wygłosi
ks. dr Jacek Połowaniuk, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, były wykładowca w Akademii Obrony Narodowej oraz na papieskich uniwersytetach w Rzymie, m.in. Gregoriańskim, Laterańskim i Santa Croce.

Po wykładzie zapraszamy na poczęstunek.

R.S.V.P. do 18 grudnia br.
tel. 22 60 80 122
e-mail: aleksandra.orlowska@ksap.gov.pl