29.09.2017
Dla słuchaczy

Słuchacze KSAP w Jednostce Wojskowej Komandosów

Słuchacze XXVIII Promocji KSAP wzięli udział w szkoleniu taktyczno-obronnym w elitarnej jednostce sił specjalnych w Lublińcu. Kurs obejmował zarówno szkolenia teoretyczne jak i intensywne ćwiczenia terenowe.

Słuchacz KSAP schodzi po linie

Praktyczne zapoznanie się ze specyfiką dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP ma na celu nabycie podstawowych umiejętności taktyczno-obronnych oraz poznanie i zrozumienie specyfiki dowodzenia na poziomie taktycznym w celu ułatwienia słuchaczom przyszłej, ewentualnej współpracy pomiędzy władzami cywilnymi i jednostkami Sił Zbrojnych RP. 

W ramach szkolenia odbyły się m.in. teoretyczne zajęcia z zakresu budowy podstawowego uzbrojenia i wyposażenia komandosów, łączności, ochrony przeciwchemicznej, medycyny pola walki oraz sztuki przetrwania. Słuchacze wzięli udział w ćwiczeniach z zakresu musztry, terenoznawstwa i strzelectwa na nowoczesnej wideo-strzelnicy. Podczas 24-godzinnej gry terenowej zostały sprawdzone nabyte przez nich umiejętności.