18.04.2018
Informacje

RODO w pigułce

Zapraszamy wszystkich pracowników sektora publicznego, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się danymi osobowymi, na wykład ekspercki pt. „RODO w pigułce”. Wykład odbędzie się 23 maja, w godz. 8:30-15:30.

na drewnianym stole stoi otwarty laptop. Na ekranie, na niebieskim tle, żółte gwiazdki ułożone w kółko, w środku żółta kłódka.

Przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów jest wyzwaniem dla sektora publicznego. Nasi eksperci w sposób przystępny wyjaśnią, jak zmiany wpłyną na pracę urzędu i jakie rodzą konsekwencje dla administracji.

Termin 

Wykład odbędzie się 23 maja 2018 roku w godz. 8:30-15:30 w siedzibie KSAP, przy ulicy Wawelskiej 56 w Warszawie.

 • rejestracja: godz. 7:45-8:20
 • wykład: godz. 8:30-15:30
 • przerwy: godz. 10:30-10:45, 12:00-12:20 i 14:00-14:10

Program

 • Prawo ochrony danych osobowych - co się zmienia i dlaczego?
 • Zakres stosowania RODO i podstawowe definicje
 • Przesłanki przetwarzania danych - jakie są konsekwencje zmian dla sektora publicznego?
 • Zasady przetwarzania danych - czy i jak wpływają na pracę w urzędzie?
 • Prawa osób, których dane dotyczą - kto, kiedy i jak może z nich korzystać?
 • Ocena skutków dla ochrony danych - na czym polega, kiedy i kto musi ją przeprowadzić?
 • Analiza i ocena ryzyka – jak ją należy rozumieć?
 • Dobre praktyki zarządzania procesami przetwarzania danych - na czym polegają?
 • Reagowanie na naruszenia ochrony danych- kto, kiedy i jak ma to robić?
 • Inspektor ochrony danych (następca ABI)-na czym polega zmiana?
 • Dotychczasowe regulacje wewnętrzne ochrony danych- co z nimi zrobić?
 • Organ nadzoru – czy RODO coś zmienia?

Prowadzący

Dorota Skolimowska - prawnik i doświadczony trener z ponad 18-letnim praktycznym doświadczeniem w ochronie danych osobowych. Znajomość europejskich przepisów o ochronie danych potwierdzona egzaminem Certified Information Privacy Professional/Europe. Kierownik i ekspert prawny w wielu projektach UE dot. ochrony danych m.in. Ekspert Komisji Europejskiej ds. opracowania koncepcji projektu dotyczącego transgranicznego przepływu danych osobowych w kontekście RODO. Jako Dyrektor Departamentu Prawnego w Biurze GIODO m.in. reprezentowała GIODO w strukturach europejskich np. w Grupie Roboczej Art.29.

dr Stefan Szyszko - krajowy i europejski ekspert ochrony danych (m.in. Członek Rady w GLG); zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ComCERT S.A. (pierwszy polski komercyjny CERT). Reprezentował polskie środowisko ubezpieczeniowe w pracach nad GDPR/RODO. W latach 2007-15 unijny ekspert ochrony danych w projektach przedakcesyjnych do UE w Macedonii, Albanii i Kosowie, odpowiedzialny za projektowanie lokalnych aktów prawnych dot. techniczno-organizacyjnego zabezpieczenia danych osobowych, szkolenia pracowników organów nadzoru ochrony danych.  

Cena

Koszt udziału w wykładzie 1 osoby wynosi:

 • 300 zł brutto (w przypadku pokrycia kosztów ze środków publicznych)
 • 300 zł + 23% VAT (w przypadku zgłoszeń indywidualnych - wymagana przedpłata).

Cena obejmuje:

 • 2 przerwy kawowe
 • 1 przerwa kanapkowa
 • materiały w formie elektronicznej – dostępne po szkoleniu
 • zaświadczenia

Rabat 10% w przypadku zgłoszenia przez urząd co najmniej 3 pracowników.

Zgłoszenia 

Zgłoszenia uczestnictwa w wykładzie prosimy przesyłać do 18 maja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w wykładzie decyduje kolejność zgłoszeń.