05.04.2018
Programy i projekty

Relacja z konferencji FZP

Zapraszamy do oglądania relacji z konferencji "Nowe podejście do ochrony danych. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne".

Uczestnicy konferencji w auli KSAP

Program

  9:30 – 10:00    Rejestracja

10:00 – 10:15    Otwarcie

 • dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP
 • dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

10:15 – 11:00    Prezentacje

 • Nowe podejście do ochrony danych i jego konsekwencje dla administracji
  Piotr Drobek, Biuro GIODO
 • Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych i jego rola w jednostkach administracji publicznej
  Monika Młotkiewicz, Biuro GIODO

11:00 – 12:00    Panel dyskusyjny: Jak zarządzać danymi osobowymi w instytucjach publicznych?
Moderator: Piotr Drobek, Z-ca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO

 • dr Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert NIST, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Magdalena Krystyniecka-Konopczak, ABI pełniący funkcję w sektorze publicznym
 • dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Dorota Skolimowska, ABI ACXIOM GSC Polska

12:00 – 12:30    Przerwa

12:30 – 15:00    Warsztaty

 • Warsztat 1: Zadania inspektora ochrony danych
  Monika Młotkiewicz, Biuro GIODO
 • Warsztat 2: Sprawdzian gotowości do RODO
  Monika Krasińska, Biuro GIODO
 • Warsztat 3: Zasada przejrzystości – realizacja obowiązku informacyjnego
  Ewelina Moroń, Pracownia Prostej Polszczyzny, Uniwersytet Wrocławski
  Piotr Drobek, Biuro GIODO

Galeria zdjęć

Wideo