02.01.2018
Informacje

Rekrutacja do KSAP!

Chcesz mieć wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej? Bliska jest Ci idea służby obywatelom? Lubisz wyzwania? Zostań słuchaczem KSAP! Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego 2018 r.

Kolaż zdjęć słuchaczy KSAP przy pracy

Chcesz:

 • mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej?
 • mieć możliwość pracy nad rozwojem i ulepszeniem funkcjonowania państwa?
 • zdobyć pracę, która będzie wyzwaniem?
 • odbyć ciekawe staże zawodowe - krajowe i zagraniczne?
 • zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji publicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych?
 • intensywnie uczyć się języków obcych?

Nie obawiasz się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej?

Weź udział w trzydziestej rekrutacji do KSAP!

Oferujemy:

 • inspirujący program nauczania - 19 miesięcy
 • ciągły rozwój
 • aplikacyjny charakter zajęć
 • innowacyjne projekty
 • stypendium na czas nauki w KSAP
 • gwarantowane ubezpieczenie społeczne
 • zakwaterowanie w Kolegium KSAP
 • możliwość zdobycia ciekawej pracy w administracji publicznej

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra lub równorzędnym
 • nieukończone 32 lata
 • znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego

Dni otwarte w KSAP

Zapraszamy na Dni otwarte w KSAP, które odbędą się:

Zgłoszenia

Na Twoje dokumenty czekamy do 23 lutego 2018 r.

Zgłoszenia do postępowania rekrutacyjnego do KSAP dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie w Internetowym Systemie Zgłoszeń Rekrutacja KSAP (ISZ) elektronicznego formularza zgłoszenia wraz z elektroniczną ankietą dotyczącą zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego, a następnie przesłanie lub złożenie w siedzibie KSAP, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Rekrutacja do KSAP", podpisanego przez osobę składającą zgłoszenie wydruku wraz z pozostałymi dokumentami.

Kontakt

tel.: +48 22 60 80 128
e-mail: rekrutacja@ksap.gov.pl

Sprawdź już dziś, czy możesz ubiegać się o przyjęcie do KSAP! 
Przejdź do sekcji Rekrutacja.

Zajęcia rozpoczynają się 1 września 2018 r.


Data publikacji: 2 stycznia 2018 r.