23.07.2018
Informacje

Rekomendacje OECD ws. polityki kadrowej w służbie cywilnej – konsultacje

Zapraszamy do udziału w publicznych konsultacjach projektu rekomendacji OECD w sprawie polityki kadrowej w służbie cywilnej.

logo OECD

Projekt zawiera czternaście zasad nowoczesnej, dobrze funkcjonującej służby cywilnej. Zasady podzielono na trzy kategorie dotyczące:

  • przywództwa opartego na wartościach,
  • kompetencji kadr służby cywilnej (identyfikacja braków kadrowych i potrzeb szkoleniowych, nabór, uczenie się, zdolność do przyciągania i zatrzymywania w urzędach utalentowanych pracowników), 
  • zarządzania służbą cywilną i rozwiązań organizacyjnych (instytucje, planowanie strategiczne, warunki zatrudnienia, decentralizacja zarządzania kadrami, udział urzędników w decydowaniu o zarządzaniu sprawami publicznymi).

Po przyjęciu dokument będzie służył jako punkt odniesienia dla projektowania i oceny reform administracji
w państwach członkowskich OECD.

Konsultacje trwają do 14 września br. i odbywają za pośrednictwem ankiety on – line.

Więcej informacji na temat projektu na stronie: https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/napisz-co-myslisz-o-projekcie-rekomendacji-oecd-ws-polityki-kadrowej-w-sluzbie-cywilnej

Zapraszamy!