31.07.2017
Dla słuchaczy

Przyszli urzędnicy ratują ukraiński cmentarz

Słuchacze KSAP w ramach treningu kierowania i współdziałania w zespole włączą się w prace renowacyjne grekokatolickiego cmentarza w Starej Hucie na Roztoczu. 

Krzyże i nagrobki w lesie

W dniach 31 lipca – 4 sierpnia br. słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, w ramach treningu kierowania i współdziałania w zespole, wezmą udział w odbudowie nekropolii. Dzięki zaangażowaniu słuchaczy KSAP istnieje duża szansa na zakończenie renowacji całego cmentarza jeszcze w tym roku.

Nieistniejąca wieś

Duża i dawniej znana wieś Stara Huta w gminie Narol, słynąca z wyrobu szkła ozdobnego, z powodu wysiedleń dokonywanych przez Armię Czerwoną w latach 1939-1941 w związku z budową umocnień granicznych tzw. Linii Mołotowa, czystek etnicznych prowadzonych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1943-1945 oraz akcji „Wisła”, w drugiej połowie lat 40-tych XX wieku przestała istnieć.

Po wsi pozostał jedynie cmentarz, który od 70 lat niszczeje, porósł go las, a zabytkowe nagrobki wykonane z miejscowego piaskowca bruśnieńskiego są poprzewracane, popękane i porośnięte mchem.

Ratowanie dziedzictwa

Kilka lat temu renowację cmentarza rozpoczęło Stowarzyszenie Magurycz, które zajmuje się ratowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego na terenie wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy – szczególnie sztuki sepulkralnej. Prace prowadzone wysiłkiem społecznym doprowadziły do odnowienia ok. 1/3 nagrobków.

Trening kierowania i współdziałania w zespole

Udział w pracach renowacyjnych będzie dla słuchaczy KSAP nie tylko okazją do włączenia się w działalność społeczną, poznania specyfiki działania organizacji pozarządowej, ale także ćwiczenia kompetencji kierowania i współdziałania w zespole.

Administracja samorządowa

Słuchacze KSAP spotkają się również z burmistrzem miasta i gminy Narol, który przedstawi zadania administracji samorządowej z punktu widzenia małej gminy leżącej na terenach borykających się z wieloma specyficznymi problemami społecznymi i gospodarczymi.   

Galeria zdjęć