24.01.2018
Informacje

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2018 r. – Zmiana terminu!

Nowy termin sprawdzianu w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej – 7 lipca 2018 r.

Zdjęcie hali i uczestników którzy się dzie przy pojedyńczych stolikach

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w uzgodnieniu z Szefem Służby Cywilnej informuje o zmianie terminu przeprowadzenia sprawdzianu w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej w 2018 r.
 
Nowy termin ustalono na dzień 7 lipca 2018 r. Miejsce przeprowadzenia sprawdzianu pozostaje bez zmian - Warszawskie Centrum EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, w Warszawie.
 
Zmiana terminu została podyktowana względami organizacyjnymi.

Zgłoszenia

Ponieważ 31 maja br. jest dniem wolnym od pracy, termin składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ulega przedłużeniu do dnia 1 czerwca 2018 r. włącznie. Przypominamy, że w razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji na temat tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.