07.08.2018
Informacje

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej - kiedy wyniki?

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są publikowane po analizie sprawozdania z jego przebiegu przez Szefa Służby Cywilnej i ocenie przebiegu postępowania przez Radę Służby Publicznej. Najbliższe posiedzenie Rady zaplanowano na 28 sierpnia.

Akt mianowania urzędnika służby cywilnej

Dyrektor KSAP zatwierdził i przekazał sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego Szefowi Służby Cywilnej, który nadzoruje jego przebieg pod względem zgodności z przepisami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nakazuje usunięcie naruszenia prawa.

Następnie Rada Służby Publicznej ocenia przebieg postępowania, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może zwrócić się do Szefa Służby Cywilnej o zarządzenie przeprowadzenia ponownego postępowania kwalifikacyjnego. Najbliższe posiedzenie Rady zaplanowano na 28 sierpnia. Wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu tej oceny.

Wyniki osób, które pozytywnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, a także w Serwisie Służby Cywilnej.

Źródło: Serwis Służby Cywilnej