16.05.2018
Informacje

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej 2018

1 czerwca mija termin składania wniosków do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz wniosków o mianowanie. Egzamin odbędzie się 7 lipca br.

uczestnicy egzaminu siedzą przy pojedynczych stolikach w dużej hali

Postępowanie kwalifikacyjne 2018

W tym roku egzamin odbędzie się 7 lipca, w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, w Warszawie.

Zobacz szczegółowy harmonogram.

Zgłoszenia

Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano:

 • wzór zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej w roku 2018;
 • wzór wniosku o mianowanie dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w roku 2018.

Pracownicy służby cywilnej, którzy chcą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej:

 • kierują zgłoszenie do Szefa Służby Cywilnej, składając je w siedzibie KSAP lub wysyłając pocztą na adres:

  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
  im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Lecha Kaczyńskiego
  00-922 Warszawa 54
  ul. Wawelska 56
  z dopiskiem „Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”

 • do zgłoszenia dołączają dowód wpłaty – w roku 2018 opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego wynosi 735 zł (należy ją wnieść na rachunek bankowy KSAP).

W razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Formularz zgłoszenia do postępowania, w postaci umożliwiającej wypełnienie i wydruk, dostępny jest w zakładce postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej.

Wnioski o mianowanie

Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego kierują wypełnione wnioski o mianowanie w służbie cywilnej bezpośrednio do Szefa Służby Cywilnej.