02.07.2018
Informacje

Polska służba cywilna po 1989 r.

29 czerwca br. odbyła się konferencja "Polska służba cywilna po 1989 r.", organizowana przez KSAP, Radę Służby Publicznej i Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.

Uczestnicy konferencji w auli KSAP

W 2018 r. mija 25 lat od czasu gdy mury Krajowej Szkoły Administracji Publicznej opuścili pierwsi Absolwenci, którzy odpowiedzieli na wezwanie służby Polsce. W minionym ćwierćwieczu zostały uchwalone cztery kolejne regulacje prawne dotyczące służby cywilnej, a zasady jej działania określono w Konstytucji RP. Czy wymienione akty prawne w sposób wystarczający regulują funkcjonowanie służby cywilnej? Czy obejmują wszystkie aspekty jej działania? A może jednak nadmiar lub nieadekwatny do rzeczywistości charakter regulacji prawnych hamuje rozwój korpusu służby cywilnej?

Sprawna administracja to sprawne państwo. Podczas konferencji 29 czerwca, poruszając się w przestrzeni powyższych pytań, skupiliśmy się na trzech głównych zagadnieniach:

 • korpus służby cywilnej i jego zmiany
 • miejsce członka korpusu służby cywilnej w procesach administrowania
 • prakseologiczny wymiar zachowań członków korpusu służby cywilnej

Poszczególne zagadnienia problemowe przedstawili członkowie Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, które skupia naukowców posiadających również praktyczne doświadczenia służby publicznej.

Konferencja odbyła się w 25. lecie zakończenia kształcenia I Promocji KSAP i w 26. rocznicę śmierci prof. Ludwika Jastrzębskiego, Patrona Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.

Program

  9:30 – 10:00         Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10         Otwarcie konferencji

10:10 – 10:30         Wprowadzenie
dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz, założyciel KSAP, członek Rady Służby Publicznej

10:30 – 11:30         Panel 1 – Korpus służby cywilnej i jego zmiany

 • Kondycja klasycznych kategorii pojęciowych prawa służby cywilnej
  dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW, WSAA
 • Współczesne przewartościowania w systemie służby cywilnej
  dr Angelina Sarota, absolwent KSAP, WSAA,
 • Teoretyczne i praktyczne przesłanki zmian w służbie cywilnej
  dr Wojciech Drobny, INP PAN, WSAA
 • Dyskusja

11:30 – 11:45         Przerwa

11:45 – 12:45         Panel 2 – Miejsce członka korpusu służby cywilnej w procesach administrowania

 • „Ważenie wartości” w procesach podejmowania decyzji w administracji publicznej
  dr hab. Katarzyna Zalasińska, UW, WSAA
 • Uspołecznienie procesów decyzyjnych w administracji publicznej
  dr Grzegorz Buczyński, WSAA
 • Systemowe przesłanki weryfikacji decyzji w administracji publicznej
  dr Wojciech Federczyk, KSAP, UKSW, WSAA
 • Dyskusja

12:45 – 13:00         Przerwa

13:00 – 14:00         Panel 3 – Prakseologiczny wymiar zachowań członków korpusu służby cywilnej

 • Profesjonalizm w służbie cywilnej – cecha działania, cel czy wartość
  dr Krzysztof Wąsowski, UKSW, WSAA
 • Implikacje prakseologiczne zachowań etycznych w administracji publicznej
  dr Izabela Bogucka, WSAA
 • Implikacje prakseologiczne postaw konformistycznych w administracji publicznej
  dr Michał Klimaszewski, UKSW, WSAA
 • Dyskusja

14:00 – 14:30         Podsumowanie
dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW, założyciel WSAA, członek Rady Służby Publicznej
Dyskusja

Galeria zdjęć