31.03.2017
Dla słuchaczy

Nowi absolwenci KSAP

"Od początku istnienia Szkoły jej celem jest kształcenie nie tylko wysoce profesjonalnych pracowników administracji, lecz przede wszystkim jej przyszłych liderów." - powiedziała Minister Beata Kempa podczas uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom XXVII Promocji KSAP Jan Karski.

Dyrektor KSAP wręcza absolwentce dyplom KSAP. Obok stoją - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej.

31 marca odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom XXVII Promocji KSAP Jan Karski. Wzięli w niej udział Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa, Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk, słuchacze oraz licznie zgormadzeni goście.

Dyrektor KSAP Wojciech Federczyk przywołał słowa premier Beaty Szydło wypowiedziane podczas uroczystości nadania KSAP imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, o tym, że służba publiczna to wielki zaszczyt, ale jeszcze większy obowiązek.

Zwracając się do absolwentów KSAP, Minister Beata Kempa powiedziała: "Przed Wami stoją wielkie wyzwania. Wierzę, że im sprostacie, tak jak sprostało im dotąd ponad 1200 absolwentów Szkoły. Wierzę, że – tak jak oni – dacie się poznać jako urzędnicy fachowi, rzetelni, zaangażowani w pracę oraz świadomi jej celu i znaczenia dla sprawnej realizacji polityki rządu. Bądźcie zawsze wzorem profesjonalizmu i nienagannej postawy etycznej!"

Minister Beata Kempa wspomniała Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - patrona KSAP oraz Jana Karskiego - patrona kończącej Promocji. Podkreśliła, że są to osoby godne naśladowania i mogą być "swoistą busolą wskazującą właściwy kierunek postępowania, zwłaszcza w chwilach trudnych, których przecież w swojej pracy w administracji nie unikniecie."

Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański docenił, że absolwenci wybrali drogę służby publicznej. "Dzięki swojemu starannemu wykształceniu, szerokiej wiedzy i doskonałej znajomości języków obcych zapewne bez większych trudności zdobylibyście atrakcyjną, znakomicie płatną pracę w najlepszych firmach sektora prywatnego. Za ten prospołeczny wybór ścieżki kariery zawodowej należy Wam się najwyższy szacunek i uznanie." - dodał.

Na zakończenie uroczystości minister Beata Kempa, w asyście Szefa Służby Cywilnej oraz dyrektora KSAP, złożyła w imieniu swoim oraz premier Beaty Szydło wiązankę pod tablicą upamiętniającą patrona KSAP – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Galeria zdjęć