24.05.2018
Informacje

Nowe szkolenia z zakresu rachunkowości!

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zasad ewidencji i wyceny księgowej środków trwałych i inwestycji? Chcesz poznać zasady planowania budżetowego oraz finansowania środków trwałych i inwestycji w roku 2018? Zapraszamy na nowe szkolenia z rachunkowości!

Dłoń trzymająca długopis wskazuje wykres na kartce papieru obok leży laptop i kubek z kawą

Środki trwałe w PJB!

Zależy Ci na rzetelnym (zgodnym ze stanem rzeczywistym) ustaleniu stanu i wartości środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie) jako składników mienia państwowego?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zasad ewidencji księgowej środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), zasad wyceny księgowej środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), zasad klasyfikowania środków trwałych wg. KŚT 2016, zasad planowania budżetowego oraz finansowania środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie) w roku 2018?

Zapisz się na nasze nowe szkolenie, które już 2 lipca!

Szczegółowy program szkolenia.

Zobowiązania i zaangażowanie w PJB w 2018!

Zależy Ci na rzetelnym (zgodnym ze stanem rzeczywistym) ustalenie wartości zobowiązań i zaangażowania budżetu państwa i budżetu środków europejskich?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zasad rachunkowości zobowiązań, w tym prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, zobowiązań przyszłych okresów, zobowiązań warunkowych, rezerw, a także zaangażowania budżetu w świetle nowego planu kont na rok 2018 i  zmienionego opisu konta 640 i 998?

Zapisz się na nasze nowe szkolenie, które już 3 lipca!

Szczegółowy program szkolenia.