19.07.2018
Informacje

Nowa oferta szkoleń językowych KSAP

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty szkoleń językowych KSAP wrzesień - grudzień 2018 r.

Zdjęcie z napisem "Nowa oferta szkoleń językowych KSAP "

Proponujemy zajęcia z języka angielskiego, arabskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego
i rosyjskiego. Nowa oferta szkoleń językowych KSAP obejmuje okres 19 września - 19 grudnia 2018 r.

Planowane formy szkoleń:

  • kursy semestralne,
  • specjalistyczne warsztaty językowe,
  • intensywne treningi językowe.

Kalendarz szkoleń

Z nową ofertą szkoleniową można zapoznać się w zakładce szkolenia językowe, a przeglądanie jej jest możliwe za pośrednictwem kalendarza szkoleń.

Zgłoszenia kandydatów

Zgłoszenia na kursy językowe przyjmujemy poprzez Internetowy System Rejestracji Na Szkolenia.

Kontakt

Informacji na temat szkoleń udzielają pracownicy Ośrodka Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego:

Hanna Chrostowska - hanna.chrostowska@ksap.gov.pl,   tel. 22 6080-111
Anna Michałowska - anna.michalowska@ksap.gov.pl,   tel. 22 6080-109

Zapraszamy!