31.01.2017
Informacje

Nowa oferta szkoleń!

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty szkoleniowej KSAP! Zachęcamy do udziału w szkoleniach specjalistycznych pogłębiających wiedzę i umożliwiających nabycie, ważnych w administracji publicznej, umiejętności.

Na zielonym tle napis: oferta szkoleń luty-lipiec 2017

Nowe tematy szkoleń

W aktualnej ofercie kształcenia ustawicznego proponujemy 75 szkoleń doskonalących wiedzę oraz umiejętności z dziedziny prawa, administracji, zarządzania i innych kompetencji przydatnych w pracy urzędnika.

Do oferty włączyliśmy zupełnie nowe szkolenia, m.in. z tematyki konsultacji społecznych, metod polubownego rozwiązywania konfliktów, szczegółowych zagadnień procedury administracyjnej czy też egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

Szkolenia językowe

Na szczególną uwagę zasługuje także bogata oferta szkoleń językowych, które są prowadzone w kilku formach:

  • kursów semestralnych
  • specjalistycznych warsztatów
  • treningów językowych.

Szkolenia dedykowane

KSAP przygotowuje także na wniosek urzędów programy dedykowane, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, organizowane w siedzibie urzędu lub w siedzibie Szkoły przy ul. Wawelskiej 56. W roku 2016 spośród 250 przeprowadzonych szkoleń, aż 113 stanowiły szkolenia zorganizowane na konkretne zlecenie poszczególnych urzędów.

Kalendarz szkoleń

Z nową ofertą można zapoznać się w sekcji szkolenia, a przeglądanie jej jest możliwe za pośrednictwem kalendarza szkoleń.

Kontakt

Informacji na temat szkoleń udzielają pracownicy Ośrodka Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego.

Pliki do pobrania