12.01.2018
Programy i projekty

KSAP w Erasmus+

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej wraz z łotewską Szkołą Administracji Publicznej (Latvian School of Public Administration, LSPA) oraz z fińskim Instytutem Zarządzania Publicznego (Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS) wspólnie realizuje projekt przygotowania podręcznika dla trenerów administracji publicznej, Trainer Educator Training Course.

Uczestnicy spotkania siedzą przy dużym stole

W dniach 8-9 stycznia 2018 r. przedstawiciele KSAP przebywali w Rydze na spotkaniu inaugurującym projekt Trainer Educator Training Course.

Celem projektu jest wypracowanie wytycznych, metodologii i programu szkoleń dla trenerów w administracji publicznej. Będą temu służyć cykliczne spotkania zespołu trenerów/ekspertów, odbywające się kolejno w każdym kraju partnerskim. Zaprojektowane przez trenerów szkolenia będą następnie prezentowane wyselekcjonowanej grupie trenerów administracji publicznej w danym kraju. Pierwsze spotkanie trenerów w ramach projektu zaplanowane jest w kwietniu br. w KSAP.

Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

  • myślenie projektowe,
  • efektywna komunikacja,
  • elastyczność w podejmowaniu decyzji,
  • innowacje w działaniu i przywództwo.

Projekt będzie realizowany do września 2019 r. i zakończy go międzynarodowa konferencja w Rydze, podsumowująca projekt i prezentująca podręcznik, którego założenia zostaną następnie rozpowszechnione w instytucjach administracji publicznej w Polsce, na Łotwie i w Finlandii.

Projekt Trainer Educator Training Course jest finansowany w ramach programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Galeria zdjęć