01.10.2018
Dla słuchaczy

Komandosi szkolą słuchaczy KSAP

W dniach 24-27 września br. słuchacze XXIX Promocji KSAP wzięli udział w szkoleniu taktyczno-obronnym w elitarnej Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Dla przyszłych urzędników przygotowano wykłady oraz liczne zajęcia praktyczne. 

Słuchacz KSAP na ściance wspinaczkowej

Program szkolenia

Komandosi zapoznali słuchaczy z historią i tradycjami JWK, przeprowadzili szkolenia medyczne, strzeleckie, wysokościowe, taktyczne oraz terenoznastwo. Nie zabrakło atletyki terenowej i musztry zespołowej.

Wyczerpujące szkolenie odbywało się od wczesnych godzin porannych do późnego popołudnia. Uwieńczeniem wizyty w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu był dzień poświęcony technikom surwiwalu. Zadaniem słuchaczy było spędzenie nocy w lesie.

Nieocenioną wartością tej wizyty była możliwość poznania jednej z najbardziej elitarnych jednostek Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Współpraca z siłami zbrojnymi

Praktyczne zapoznanie się ze specyfiką dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP ma na celu nabycie podstawowych umiejętności taktyczno-obronnych oraz poznanie i zrozumienie specyfiki dowodzenia na poziomie taktycznym w celu ułatwienia słuchaczom przyszłej, ewentualnej współpracy pomiędzy władzami cywilnymi i jednostkami Sił Zbrojnych RP.