11.05.2017
Informacje

Kandydaci na urzędników - ostatni dzwonek na zgłoszenia!

31 maja upływa termin składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz wniosków o mianowanie absolwentów KSAP. W 2017 roku limit mianowań został podniesiony do 280 osób.

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej, którzy ubiegają się o mianowanie w 2017 roku odbędzie się 1 lipca 2017 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14.

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został opublikowany wzór:

  • zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej w roku 2017;
  • wniosku o mianowanie dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w roku 2017.

Zgłoszenia

Pracownicy służby cywilnej, którzy chcą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej:

  • kierują zgłoszenie do Szefa Służby Cywilnej, składając je w siedzibie KSAP lub wysyłając pocztą na jej adres, z dopiskiem „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”;
  • do zgłoszenia dołączają dowód wpłaty – w 2017 roku koszt przystąpienia do postępowania to 700 zł (opłatę należy wnieść na rachunek bankowy KSAP).

Formularz zgłoszenia do postępowania i instrukcję jego wypełnienia są dostępne w zakładce Zgłoszenia.

Absolwenci KSAP

31 maja to termin nie tylko składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, ale także wniosków o mianowanie absolwentów KSAP. Absolwenci KSAP kierują wnioski o mianowanie w służbie cywilnej bezpośrednio do Szefa Służby Cywilnej (na adres KPRM).