21.06.2017
Informacje

Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?

Szef Służby Cywilnej i Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zapraszają na Polską Konferencję Jakości Administracji Publicznej „Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?”.

Uczestnicy konferencji w Sali Kolumnowej w KPRM

Podczas konferencji, która odbędzie się 25 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zostanie zaprezentowanych 9 dobrych praktyk z administracji rządowej i samorządowej, które nawiązują do tematów:

  • Obywatel w centrum uwagi administracji;
  • Budowanie kompetentnej administracji;
  • Rola administracji publicznej w tworzeniu, realizacji i ocenie polityk publicznych.

Zachęcamy do zgłaszania dobrych praktyk, które usprawniają pracę urzędów i pozytywnie wpływają na relacje z obywatelem. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 sierpnia.

Głównym celem Konferencji jest promocja i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej. Udział w wydarzeniu pozwoli także zaprezentować osiągnięcia urzędu, nagrodzić wysiłek pracowników zaangażowanych we wdrażanie nowatorskich rozwiązań a także zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi przez inne instytucje.

Szczegółowe informacje, wraz z wytycznymi do opracowania opisu dobrej praktyki oraz formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo w Serwisie Służby Cywilnej.