07.09.2018
Informacje

Inauguracja zajęć XXX Promocji

"Nauka w KSAP to pierwszy etap służby dla naszego kraju, którą zdecydowaliście się pełnić przez następne lata" - napisał Premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do nowych słuchaczy KSAP. 7 września br. odbyła się uroczysta inuguracja zajęć XXX Promocji.

Uczestnicy uroczystości w auli KSAP

Podczas uroczystości zostały odczytane listy, które do Dyrektora i słuchaczy Krajowej Szkoły skierowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

"Misją profesjonalnej kadry urzędniczej jest troska o instytucjonalną ciągłość organów państwa, a zarazem nieustanne wprowadzanie zmian - umiejętność sprawnego odpowiadania na wciąż nowe potrzeby i wyzwania, przed którymi stoją naród i państwo." - podkreślił Prezydent Andrzej Duda. W jego imieniu list odczytał minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta RP.

Premier Mateusz Morawiecki wskazał na słuchaczy i absolwentów KSAP, jako na ludzi, od których w dużym stopniu zależy wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania i wysokich standardów usług w administracji publicznej. List w imieniu Prezesa Rady Ministrów odczytał zastępca Szefa KPRM Paweł Szrot.

Listy do uczestników uroczystości skierowali także: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska oraz Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski.

Wykład inauguracyjny "Sto lat służby Polsce", poświęcony historii służby cywilnej w Polsce, wygłosił Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Do słuchaczy i zebranych gości zwrócili się również: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów KSAP Jerzy Siekiera oraz przedstawiciel XXIX Promocji Polonia Restituta Ariel Lisowski. 

Upamiętnienie Patrona KSAP

Uroczystość poprzedziła ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Patrona KSAP, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Kwiaty złożyli:

  • w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski,
  • w imieniu Prezesa Rady Ministrów – Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot, a także Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański i Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk.

Ślubowanie

Słuchacze XXX Promocji złożyli uroczyste ślubowanie: „Pragnąc służyć Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję sumiennie i rzetelnie wypełniać obowiązki słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, postępować zgodnie z zasadami etyki, a swoją postawą dawać świadectwo poszanowania prawa i godności innych.”

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć