13.04.2017
Informacje

Harmonogram II etapu rekrutacji do KSAP

II etap rektutacji do KSAP odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2017 r., w budynku Szkoły, przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie.

Kolaż z czterech zdjęć przedstawuiiajacych osoby w biurze, przy komputerze, podczas spotkania, podczas zajęć. Na środy pomiędzy zdjęciami napis rekrutacja do KSAP.

II etap rektutacji do KSAP odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2017 r., w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Adres:
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa

SPRAWDZIAN ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH
24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)

08.30 – 09.30     rejestracja kandydatów
09.30 – 09.35     wpuszczanie do sali
09.35 – 12.10     komunikat i kodowanie, sprawdzian znajomości języka obcego (150 min.), zbieranie prac

BADANIE PROFILU MOTYWACYJNEGO
25 kwietnia 2017 r. (wtorek)

GRUPA 1
08.30 – 08.55     rejestracja kandydatów
08.55 – 09.00     wpuszczanie do sali
09.00 – 09.55     komunikat i kodowanie, badanie profilu motywacyjnego (40 min.), zbieranie prac

GRUPA 2
08:55 – 09.55    rejestracja kandydatów
09.55 – 10.00    wpuszczanie do sali
10.00 – 10.55    komunikat i kodowanie, badanie profilu motywacyjnego (40 min.), zbieranie prac

GRUPA 3
09:55 – 10.55    rejestracja kandydatów
10.55 – 11.00    wpuszczanie do sali
11.00 – 11.55    komunikat i kodowanie, badanie profilu motywacyjnego (40 min.), zbieranie prac

GRUPA 4
10:55 – 11.55    rejestracja kandydatów
11.55 – 12.00    wpuszczanie do sali
12.00 – 12.55    komunikat i kodowanie, badanie profilu motywacyjnego (40 min.), zbieranie prac

GRUPA 5
11:55 – 12.55   rejestracja kandydatów
12.55 – 13.00   wpuszczanie do sali
13.00 – 13.55   komunikat i kodowanie, badanie profilu motywacyjnego (40 min.), zbieranie prac