10.05.2018
Informacje

Blaski i cienie integracji europejskiej

Zapraszamy na wykład prof. Ryszarda Legutki "Blaski i cienie integracji europejskiej" oraz dyskusję wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Holandii. Wydarzenie, współorganizowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w ramach ósmej edycji wykładów im. prof. Bronisława Geremka, odbędzie się w KSAP, 22 maja br. o godz. 15:00. 

Flaga Unii Europejskiej

Przyszłość Unii Europejskiej – perspektywa Warszawy i Hagi

Na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które zapoczątkują nowy cykl instytucjonalny w UE, debata w sprawie przyszłości Unii jest w pełnym rozkwicie. Dobrze znane paradygmaty dalszej integracji, stanowiącej utartą reakcję na wyzwania, straciły na atrakcyjności. Państwa członkowskie i ich obywatele oczekują, że Unia zapewni im po prostu dobrobyt i bezpieczeństwo. Potrzeba wiele wysiłku, aby wypracować rozwiązania łagodzące linie podziałów przebiegających w ramach UE i wewnątrz strefy euro, tak aby cała Unia mogła rozwijać się w duchu wewnętrznej spójności, zgodnie z ustaleniami podjętymi w następstwie referendum w Wielkiej Brytanii. Ogromne znaczenie ma ponadto uwzględnienie kontekstu globalnego i dążenie europejskich gospodarek do sprostania tektonicznym zmianom, które przekształcają sposób w jaki żyjemy, pracujemy, wytwarzamy i konsumujemy. Na tym tle, porównanie perspektywy Polski i Holandii w postrzeganiu zróżnicowanych kwestii składających się na refleksję nad przyszłością Unii Europejskiej, może prowadzić do użytecznych wniosków.

Blaski i cienie integracji europejskiej

Zapraszamy na wykład prof. Ryszarda Legutki "Blaski i cienie integracji europejskiej" oraz dyskusję wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Holandii. Wydarzenie, współorganizowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w ramach ósmej edycji wykładów im. prof. Bronisława Geremka, odbędzie się w KSAP (ul. Wawelska 56, Warszawa) 22 maja br. o godz. 15:00.

Wykład i dyskusja odbędą się w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski.

Program

15.00 – 15:20      Powitania

  • Dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP
  • Konrad Szymański, Sekretarz Stanu ds. europejskich
  • Thijs van der Plas, Wiceminister ds. europejskich Królestwa Niderlandów

15.20 – 16:00      Wykład 

Prof. Ryszard Legutko, Blaski i cienie integracji europejskiej

16.00 – 16:45      Dyskusja

  • Konrad Szymański, Sekretarz Stanu ds. europejskich 
  • Thijs van der Plas, Wiceminister ds. europejskich Królestwa Niderlandów

Moderator: Sławomir Dębski, Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

16.45 – 17:30      Poczęstunek

Wykład im. Prof. Bronisława Geremka

Cykl wykładów został ustanowiony w 2010 r. zgodnie z decyzją Ministra Spraw Zagranicznych RP, Radosława Sikorskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych Holandii, Maxime Verhagena. Wykład jest hołdem dla politycznej i akademickiej działalności profesora Bronisława Geremka oraz jego zaangażowania w stosunki pomiędzy Polską a Holandią w kontekście procesu integracji europejskiej.

Wideo